Zanzibarkarta

 Zanzibarkarta med viktigaste platserna

Här är en Zanzibarkarta där de viktigaste platserna är med. Ön är ca 12 mil lång och 6 mil bred. Det är enkelt att transportera sig med lokal buss (dala dala), taxi eller hyrbil. Den norr- syd gående vägen och väst-östgående vägen är stor och bra men pga av trafiken tar det ca 2-2,5 timmar att förflytta sig från söder till norr och ca 1.15 tim från väst till öst.

De mest sevärda platserna är Stone Town, Nungwi, Matemwe, Jambiani och Kizimkazi.
Mest aktiviteter och upptäcktsresor finns att göra på sydöstkusten.

Zanzibarkarta med viktigaste platserna

Zanzibarkarta- ca 12 x 6 mil i verkligheten